Raport bieżący 13 – publikacja komunikatu aktualizującego - AgioFunds