Raport bieżący 13 – informacja o pokrywaniu kosztów Funduszu przez Towarzystwo - AgioFunds