Raport bieżący 129 – WANCI za 27.06.2022 - AgioFunds