Raport bieżący 129 – WANCI za 24 06 2020 r. - AgioFunds