Raport bieżący 129 – WANCI za 17.06.2022 - AgioFunds