Raport bieżący 129 – WANCI za 09 06 2020 r. - AgioFunds