Raport bieżący 129 WANCI za 06.08.2021 - AgioFunds