Raport bieżący 129 - WANCI za 03 06 2019 r. - AgioFunds