Raport bieżący 129 – WANCI za 01.07.2022 - AgioFunds