Raport bieżący 129 – WANCI za 01 07 2020 r. - AgioFunds