Raport bieżący 128 - WANCI za 31 05 2019 r. - AgioFunds