Raport bieżący 128 – WANCI za 15.06.2022 - AgioFunds