Raport bieżący 128– WANCI za 05.08.2021 - AgioFunds