Raport bieżący 127 – WANCI za 23.06.2022 - AgioFunds