Raport bieżący 127 – WANCI za 18 12 2019 r. - AgioFunds