Raport bieżący 127 – WANCI za 18 06 2021 r. - AgioFunds