Raport bieżący 127 – WANCI za 01 07 2021 r. - AgioFunds