Raport bieżący 126 – WANCI za 18 06 2020 r. - AgioFunds