Raport bieżący 126 – WANCI za 17 06 2021 r. - AgioFunds