Raport bieżący 126 – rezygnacja osoby nadzorującej - AgioFunds