Raport bieżący 125 - WANCI za 28 05 2019 r. - AgioFunds