Raport bieżący 125 – WANCI za 11.10.2021 - AgioFunds