Raport bieżący 125 – WANCI za 10.06.2022 - AgioFunds