Raport bieżący 124 – WANCI za 23.06.2022 - AgioFunds