Raport bieżący 124 – WANCI za 15 06 2021 r. - AgioFunds