Raport bieżący 123 – WANCI za 29 07 2021 r. - AgioFunds