Raport bieżący 123 – WANCI za 24 06 2021 r. - AgioFunds