Raport bieżący 123 – WANCI za 16 06 2020 r. - AgioFunds