Raport bieżący 122 – WANCI za 23 06 2021 r. - AgioFunds