Raport bieżący 122 - WANCI za 23 05 2019 r. - AgioFunds