Raport bieżący 122 – WANCI za 22.06.2022 - AgioFunds