Raport bieżący 122 – WANCI za 22 06 2020 r. - AgioFunds