Raport bieżący 122 – WANCI za 12 06 2020 r. - AgioFunds