Raport bieżący 122 – WANCI za 11 12 2019 r. - AgioFunds