Raport bieżący 122 – WANCI za 07.06.2022 - AgioFunds