Raport bieżący 122 – WANCI za 06.10.2021 - AgioFunds