Raport bieżący 121 - WANCI za 22 05 2019 r. - AgioFunds