Raport bieżący 120 – WANCI za 22 06 2021 r. - AgioFunds