Raport bieżący 120 - WANCI za 21 05 2019 r. - AgioFunds