Raport bieżący 120 – WANCI za 10 06 2020 r. - AgioFunds