Raport bieżący 120 – WANCI za 09 12 2019 r. - AgioFunds