Raport bieżący 120 – WANCI za 03.06.2022 - AgioFunds