Raport bieżący 12 – zakończenie subskrypcji CI serii A - AgioFunds