Raport bieżący 12 – WANCI za 27 05 2021 r. - AgioFunds