Raport bieżący 12 – WANCI za 20 01 2021 r. - AgioFunds