Raport bieżący 12 – WANCI za 20 01 2020 r. - AgioFunds