Raport bieżący 12 – WANCI za 19 01 2021 r. - AgioFunds