Raport bieżący 12 – WANCI za 16.01.2023 - AgioFunds