Raport bieżący 12 - WANCI za 15 01 2019 r. - AgioFunds