Raport bieżący 12 – WANCI za 02.12.2021 - AgioFunds